Zoguu.al ........... Duam.al ............. Kruja.info 

Get a website

Zogu Group - Rreth nesh

Zogu Group

ZoguGroup është një platformë e cila si pjesë të saj ka disa kompani  që operojnë në fusha të ndryshme, media, shitje, teknologji dhe OJF. Ne ofrojmë një mori shërbimesh dhe aksesesh për publikun e gjerë dhe personat e interesuar. Tek ne do të gjeni besueshmëri, saktësi dhe integritet. Bëhuni pjesë e jona duke na ndjekur dhe angazhuar në çdo kohë në rrejtet tona sociale.

Shënim

Ne e vlerësojmë interesin tuaj në kompaninë tonë. Biznesi ynë është i fokusuar në krijimin e vlerave në tregjet ku ne operojmë.  Ne krijojmë vlera duke eksploruar mundësitë e tregut,veçanërisht në fushat e shitjes me pakicë, zhvillimet teknologjike, media dhe OJF. Zogu është në një zgjerim të mëtejshëm përmes eksplorimit të mundësive të reja në segmente të tjera të tregut duke përdorur njohuritë e fituara të tregut dhe profesionalizmin.

Ne krijojmë vlera sociale duke u përpjekur të jemi më shumë se një portofol biznesi në rritje dhe veçanërisht një grup individësh aktivë në mjedisin ku operojmë. 

Ne punojmë për të përmbushur politikat tona në kontekstin e përmirësimit të jetës dhe zhvillimit të komunitetit, pasurimit kulturor dhe edukimit në çdo fushë të pranishme me kompanitë dhe punonjësit tanë. 

Planet tona të biznesit synojnë zhvillimin e ideve të reja duke ofruar prosperitet për komunitetin dhe rritje të mëtejshme të grupit tonë. Ne kemi projektuar investimet tona drejt sigurimit të cilësisë dhe zhvillimit. 

Ndërsa përpiqemi të vendosim standarde të cilësisë në produktet, shërbimet, kompanitë tona të menaxhimit punojnë çdo ditë për të përmirësuar proceset. Performanca jonë vazhdimisht rrit dhe përforcon marrëdhëniet që kemi me klientët, partnerët, komunitetet dhe grupet e tjera të interesuara.

Grupi Zogu është në zhvillim dhe rritje të vazhdueshme si rezultat i investimeve dhe projekteve të mëparshme të suksesshme. Edhe në vazhdimësi synojmë të ruajmë të njëjtën performancë të suksesshme duke zhvilluar më tej cilësinë.    

Misioni, v​izioni dhe vlerat

Mision​i

Zogu Group është një kompani e cila synon të kthehet në grupin më të rëndësish​ëm dhe suksesshëm në Shqipëri dhe Rajon, duke krijuar inovacion, mundësi të barabarta për njerëzit dhe rritje të qëndrueshme. 

Vizioni

Investoni në ide të reja dhe eksploroni mundësi të reja për të ndërtuar një të ardhme​ më të mirë për komunitetet në të cilat jemi të pranishëm.

Vle​rat

Përgjeg jësia

Ne praktikojmë dhe ndikojmë në standardet më të larta të biznesit në mënyrë transparente dhe etike.

Inovacioni

Nëpërmjet përqafimit të vlerave njerëzore dhe diversitetit, ne nxisim inovacionin dhe kreativitetin në të gjitha aspektet e biznesit tonë.

Partner​iteti

Ne japim kontributin tonë më të fortë përmes bashkëpunimit dhe m​arrëdhënieve të besueshme me punonjësit, partnerët dhe klientët tanë.

Ko​nsiderim

Ne tregojmë përgjegjësi dhe respekt maksimal për punonjësit, partnerët, klientët dhe komu​nitetet ku operojmë, duke shqyrtuar mundësitë për njerëzit, që të zhvillojnë ekonomi dhe krijojnë vlera për shoqërinë.

Pikat kryesore financiare

€1000 

Të ardhurat e konsoliduara

€1000 

Fitimi neto i konsoliduar

€0 

Totali i aktiveve të grupit

€1500 

Të ardhurat bruto të 
pakonsoliduara

€0 

Kontributet Sociale

+5

Punonjësit në Grupin tonë

€0 

Taksat e paguara

+4

Kompanitë në Grupin Zogu